lauantai 29. heinäkuuta 2017

Oulun Lyseon linnut III. Kehrääjä, tervapääsky, papukaijat, tikat, käki, päiväpetolinnut, pöllöt, kyyhkyt ja kanalinnut.


2599Helmikana

Sarja Oulun Lyseon luonnonhistoriallisista kokoelmista jatkuu; nyt ovat vuorossa otsikon mukaiset linturyhmät.

Lintukokoelman alkuvaiheista ja monista kokoelmaluetteloista voit lukea täältä. Varpuslinnuista kertovaan juttuun pääset klikkaamalla tätä.

Numero nimen edellä = linnun numero viimeisimmässä kokoelmaluettelossa.

Nimet: Ensin nykyinen suomalainen, sitten nykyinen tieteellinen nimi. Myös eri kokoelmaluetteloissa mainitut vanhat nimet on mainittu.


Hankinta-aika: Kokoelmaluetteloihin merkityt hankinta-aika -tiedot ovat usein ristiriitaisia. Merkintä on tällöin esim. ”Lyseolle 15.9.1892, Lyseon kirjoihin 1894”. Jos luetteloissa on vain yksi hankinta-aikatieto, se on merkitty esim. ”Lyseo 1894”.
Paikkakunta = missä lintu on tapettu tai muuten saatu täytettäväksi.
Täyttäjä mainittu jos tiedossa. Uppsalalainen Skandinaviska Naturaliemagasinet -täyttämö merkitty täyttäjäksi, jos linnun jalustassa on sen nimellä varustettu etiketti tai linnun jalusta on tunnistettavissa sen perua olevaksi.
Roomalaisilla numeroilla (I, II, III jne.) on merkattu saman lajin eri yksilöt.


799 Kehrääjä Caprimulgus europaeus Vanhoista nimilapuista -70-luvulla poimittu tieto ”1890”, kirjattu Lyseolle 1892, ei muita tietoja.
800 Tervapääsky Apus apus Täyttänyt G.W. Forssell, Lyseo 1890. Cypselus apus.
801 Kultatöyhtökakadu Cacatua galerita galerita Rouva Ida Nylander lahjoitti Lyseolle 1893–1894. Kakadu, Camtolophus (Psittacidae).
801 Kultatöyhtökakadu.

802 Undulaatti Melopsittacus undulatus Näitä on kaksi. I on II B -luokan oppilas Hannu Vatajan 1.6.1929 lahjoittama täytetty papukaija. II:n alkuperää ei tiedetä.
803 Palokärki Dryocopus martius ♀ Kyrkslätt (Kirkkonummi) 15.1.1890, Lyseo 1892. Picus martius.
804 Harmaapäätikka Picus canus ♂, hankittu vuosikertomuksen mukaan 1895–96, luettelo 1880–1920:ssä lyseolletulovuodeksi on merkitty 1897. Harmajatikka. Pyrstö puuttuu.
805 Käpytikka Dendrocopos major ♂ 1891, Lyseo 1892 Picus major.
806 Pikkutikka Dendrocopos minor ♂ 21.11.1890 Helsingin pitäjäs, täyttänyt G.W. Forssell, Lyseo 24.2.1891 Picus minor, 4 mk, merkitty hankituksi 1892.
Lyseon tikat, vasemmalta: 809 käenpiika, 804 harmaapäätikka, 807 valkoselkätikka, 806 pikkutikka, 803 palokärki, 805 käpytikka ja 808 pohjantikka.
807 Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos ♀, Skandinaviska Naturaliemagasinet, Lyseo 1898. Picus leuconotus.
808 Pohjantikka Picoides tridactylus ♂, täyttänyt G.W. Forssell, Lyseo 24.2.1891 Picus tridactylus 5 mk, Lyseon kirjoihin 1892.
809 Käenpiika Jynx torquilla Täyttänyt G.W. Forssell, Lyseo 24.2.1891, 4 mk. 
810 Käki Cuculus canorus Lyseo 1890.
811 Muuttohaukka Falco peregrinus I ♀10.5. 1899 Västergötland (Länsigöötanmaa), Ruotsi, Skandinaviska Naturaliemagasinet, Lyseo 1902. 
2167 Muuttohaukka Falco peregrinus II 1kv (ensimmäistä kalenterivuottaan elävä), alkuperä tuntematon, täyttäjä Yrjö J. Mansnerus, Viipuri.
812 Punajalkahaukka Falco vespertinus 25.5.1899 Liminka, Lyseo 1899, poistettu 1975.
813 Ampuhaukka Falco columbarius Vähän epämääräiset merkinnät. Luettelo 1880–1920 ja Luettelo 1935: 1891, Lyseo 1892. Kantaluettelo 1973: 2kpl, Espoo 10.7.1890, Lyseo 1892. Nyt on kokoelmassa I ja II ♂, joka on rikki, pois 2017; missään luettelossa ei ole sukupuolimerkintöjä. Falco aesalon.
814 Tuulihaukka Falco tinnunculus I 10.7.1890 Espoo, täyttänyt G.W. Forssell, Lyseo 29.10.1890, 6 mk, Lyseon kirjoihin 1892. 
2787 Tuulihaukka Falco tinnunculus II ♂ 18.12.1937 Oulu, täyttänyt Y.A. Timonen, Lyseo 7.12.1942. 
Lyseon jalohaukkoja. Vasemmalta: 813 ampuhaukkanaaras, 811 muuttohaukka, 814 tuulihaukkanaaras ja 2787 -koiras.
815 Kanahaukka Accipiter gentilis I Nuori ♀, 1893, Lyseo 1894. Astur palumbarius. IV Lisäksi koululla on nuori naaras, mikä tieto on lisätty luettelo 1880–1920:een I-naaraan kohdalle myöhemmin lyijykynällä. IV-haukkaa ei varmaan ole hankittu samaan aikaan kuinI-haukkaa, koska siitä ei ole mainintaa Eläinkokoelman luettelo1904:ssa.
816 Kanahaukka Accipiter gentilis II Aikuinen ♀, lahj. rovasti F. Öberg, täyttänyt Aarne Hellemaa,130 mk, Lyseon kirjoihin 28.4.1930. Astur palumbarius III Ei numeroa; aikuinen ♀, täyttänyt Risto Tornberg, Lyseo n. 2010.
817 Varpushaukka Accipiter nisus Epämääräisiä merkintöjä. Yksi tullut koululle 1892, toinen 9.3.1920 (Limingasta, lahjoitti Pentzin). ♀ on rikki, poistettu aikaisemmin, ♂ jää. Astur nisus.
818 Nuolihaukka Falco subbuteo) 2.8.1903 Liminka, lahjoittaneet Y. ja A. Pentzin, Lyseo 1903–1904. Poistettu (koin syömä) 1946.
819 Maakotka Aquila chrysaetos I Taas epämääräisiä ja ristiriitaisia merkintöjä. Jalustassa on alkuperäinen etiketti paikallaan: nuori lintu, toukokuu 1892 Hailuoto, Lyseo 1892. Sama tieto on myös -70-luvulla etiketeistä poimittujen tietojen listassa. Luettelo 1880–1920 listaa kaksi kotkaa: a)1892 ja b) 1899 ja lisää, että b) on peräisin Hailuodosta toukokuulta 1892, b:n lahjoitti Tohtori K. Relander. Pitäisi siis olla että a) on peräisin Hailuodosta. Sama a-b -sekaannus on siirtynyt Luettelo 1935:een: kaksi kotkaa on, lisätieto että b on Hailuodosta toukokuulta 1892, lahj. jne. No, 1970-luvulla etiketeistä poimittujen tietojen luettelossa lukee: I Hailuoto toukokuu 1892 (I-merkintä on hailuotolaislinnun jalustassa) ja II Hailuoto toukokuu 1892 (II-merkintä on aikuisen linnun jalustan pohjassa). Siis molemmat olisivat toukokuulta 1892. Tulkitsen tämän kuitenkin niin, että hankinta-aikana tehdyt alkuperämerkinnät (1892 ja 1899) ovat todennäköisemmin totta kuin kulahtaneista nimilapuista kootut tiedot. Hailuodosta ei juuri kotkan pesimishavaintoja ole; toukokuinen aikuinen kotka viittaa vahvasti pesintään. Lisäksi kokoelmassa on käväissyt vuosikertomusten mukaan kaksi lahjoitettua. Ylitarkastaja A. Streng lahjoitti Lyseolle täytetyn kotkan aikaisemmin, jo lukuvuonna 1890–1891 (29.10.1890), ja N. Merikallio lahjoitti täytetyn maakotkan 1918–1819. Näistä ei ole merkintöjä kokoelmaluetteloissa.
Ei numeroa Arokotka Aquila nipalensis 2kv (eli toisella kalenterivuodellaan oleva) lintu. Tämä yksilö, jonka Risto Tornberg on täyttänyt Oulun yliopiston Eläinmuseolla, on Lyseolla ikuisuuslainassa. Lyseo lainasi Eläinmuseolle mammutin poskihampaan (1080) Jääkausinäyttelyyn v. 2010, ja vuokraksi saimme arokotkan biologian luokan kattoon. Arokotkia vierailee Suomessa harvakseltaan. Tämä yksilö meni 6.7.1995 Ranuan eläinpuistossa syömään susille tarkoitettua evästä, mistä sudet eivät tykänneet. Arokotka päätyi sitten täytettäväksi Eläinmuseoon ja lopuksi Lyseolle.
Arokotka 


820 Sääksi Pandion haliaetus Kesäkuu1890 Pernå (Pernaja), Lyseo 1892.
821 Mehiläishaukka Pernis apivorus I 3.6.1889 Porkkala, Lyseo 24.2.1891 Pernis apivorus 11 mk, täyttänyt G.W. Forssell, Lyseon kirjoihin 1892.
Ei numeroa Mehiläishaukka Pernis apivorus II Ei mitään tietoja missään. Tunnistusapua antoi Petri Lampila.
822 Hiirihaukka Buteo buteo I 18.9.1889 Helsinki, täyttänyt G.W. Forssell, Lyseo 29.10.1890 Buteo vulgaris 9 mk, Lyseon kirjoihin 1892. II Liminka, Lyseolle lahjoitti Pentzin 9.3.1920. Hävinnyt sittemmin.
823 Piekana Buteo lagopus 23.10.1891 Öland (Öölanti), Ruotsi), täyttäjä Skandinaviska Naturaliemagasinet, Lyseo 1893. Archibuteo lagopus.
823 Piekana ja kaksi mehiläishaukkaa (821 ja numeroton).
824 Sinisuohaukka Circus cyaneus I ♂ Liminka, lyseolainen E. Pentzin lahjoitti täytetyn suohaukan (Circus strigiceps) Lyseolle 1894, poistettu ammoin. II ♀Liminka, lahj. A. Pentzin, Lyseo 1902, myös poistettu. Sinihaukka. Kummatkin ovat Eläinkokoelman luettelo 1904:ssä vanhalla nimellä Circus pyrargus. III Liminka, lahj. Pentzin 9.3.1920, hävinnyt. Varastokaapissa on vielä yksi ♀ tallella ilman pyrstöä, onko III?.
2961 Haukka Lyseo 1949, poistettu 2.6.1971.
825 Sarvipöllö Asio otus ♀, Lyseo 1898
826 Suopöllö Asio flammeus I Lienee lyseolainen E.K. Castrénin lahjoittama Asio accipitrinus, Lyseo 1894. II Liminka 1903.
827 Huuhkaja Bubo bubo Kaksi täytettyä, toinen nokinen, siivet auki, toinen kököttää pölkyn nokassa. Vanhempi (kumpi?): Oulun lääni, Lyseo 1891. Eläinkokoelman luettelo 1904:ssä on kuitenkin vain yksi huuhkaja. Strix bubo.
828 Tunturipöllö Bubo scandiacus Lyseo 29.10.1890 Strix nyctea 12 mk, Kantaluettelo1973:ssa Lyseo 1892. Nyctea scandiaca, Surnia nyctea

Oulun Lyseon pöllöt. Vasemmalta, takarivi: 828 tunturi-, 832 lapin-, 833 viirupöllö ja 827 huuhkaja; eturivi vasemmalta 826 suopöllö, 829 hiiripöllöthiiri-, hiiri-, 831/I helmi-, 834 lehto- ja 830 varpuspöllö.
829 Hiiripöllö Surnia ulula I ♂ 5.11.1889 Jyväskylä, täyttänyt G.W. Forssell, Lyseo 29.10.1890 Strix ulula, 7 mk, Lyseon luetteloihin 1892. II ♀ 20.11.1901 Upland, Ruotsi, Skandinaviska Naturaliemagasinet, Lyseo 1902. Kuva 33.
830 Varpuspöllö Glaucidium passerinum Lyseon vuosikertomuksen 1897–1898 mukaan pankinjohtaja V. Hellman lahjoitti varpuspöllön (Surnia passerina); linnun jalustan etiketistä peräisin oleva tieto ”25.1.1897 Oulu” ja lyseollehankkimisvuosi 1898 koskevat tätä yksilöä. Se on melko huonokuntoinen, mutta kököttäköön isompien serkkujensa katveessa. Strix passerina. Kuva 33.
831 Helmipöllö Aegolius funereus I Raahe, Lyseo 1891. Kuva 33. II 5.2.1873 Pälkäne. Eläinkokoelman luettelo 1904:ssä kuten kantaluettelo 1973:ssakin on vain yksi helmipöllö, hankintavuosi 1891. Pälkäneen helmipöllö on Lyseon vanhin lintu. Eräällä eläinten käyttäytymisen kurssilla oppilas selvitti, reagoivatko eri ikäiset kääpiöhamsterit (tai gerbiilit?) petoon eri tavalla. Tarkoitus oli panna pöllö terraarion ulkopuolelle ja seurata jyrsijöiden käyttäytymistä. Pöllö kuitenkin päätyi terraarion sisälle. Nuoret ja naaraat lymysivät koloihinsa, mutta muuan aikuinen uros löylytti pöllöä pahanpäiväisesti. Säilytettäköön kokoelmissa, vaikka onkin huonokuntoinen. Nyctala tengmalmi, Syrnium funereum.
832 Lapinpöllö Strix nebulosa Lyseo 1896. Syrnium lapponicum
833 Viirupöllö Strix uralensis Täyttänyt G.W. Forssell, Lyseo 24.2.1891 Syrnium uralense 20 mk, Lyseolle merkattu 1892.
834 Lehtopöllö Strix aluco Upland, Ruotsi, Skandinaviska Naturaliemagasinet, Lyseo 1893. Syrnium aluco
835 Uuttukyyhky Columba oenas 5.5.1890 Espoo, täyttänyt G.W. Forssell, Lyseo 1892, rikki, pois 2017.
836 Kesykyyhky, pulu Columba livia domestica Täyttänyt Aarne Hellemaa, 75 mk, Lyseo 15.9.1930.
Pulu 836 Columba livia domestica.
Ei numeroa Sepelkyyhky Columba palumbus 16.6.1940 Oulu. Täyttänyt Y.A. Timonen, Oulu, Isokatu 86. Ei missään luetteloissa. Pyrstötön, pois 2017.
837 Pyy Bonasa bonasia I ♂ 3.12.1890, täyttänyt G.W. Forssell, Lyseo 1892. II ♂, täyttänyt Risto Tornberg, Lyseolle 2000-luvun alussa. Tavallinen pyy, Tetrastes bonasia.
838 Metso Tetrao urogallus Metsojen hankintamerkinnät ovat osin epäselvät ja ristiriitaiset. Soivaan asentoon täytetty ukkometso on joko I lyseolainen K.J. Basilierin 1890–1891 lahjoittama, Lyseon kirjoihin 1892, tai II Lyseolle 1892 tai 1896 hankittu täytetty yksilö. Toinen näistä on hävinnyt vuosien varrella ilman että siitä olisi tehty poistomerkintä kokoelmaluetteloon. III Ainoan kunnossa olevan koppelon on lahjoittanut Pentti Huhtala 2.3.1957. Luettelo 1880–1920:n mukaan koppeloita on hankittu aikanaan kaksi, 1891(Oulu) ja 1892 tai 1896. Jompikumpi näistä on rikkinäisenä tallella, toinen on hävinnyt.
839 Metso (koppelo) Tetrao urogallus ♀, Kittilän Wesmarjärvi 1891. Kruununvouti Ahnger lahjoitti ”steriilisen koppelon Lapista. Lahja on erittäin arvokas, koska tätä lajia on tuskin ennen tavattu Suomessa”. Hormonihäiriöinen, mustanpuhuva koppelo. Täyttänyt G.W. Forssell, Lyseo 1892.
840 Teeri Tetrao tetrix I ♂ Oulun lääni, Lyseo 1892. II ♀ Oulun lääni, Lyseo 1892. Lyrurus tetrix, Tetrao lyrurus. Lisäksi Eläinkokoelman luettelo 1904:n mukaan Lyseolle on hankittu ”vanha naar.” 1892. Onko tämä virhe; ylempänä mainitun rikkinäisen koppelon jalustan pohjaan on kirjoitettu lyijykynällä ”Tetrao tetrix”, siis teeri… olisiko tämä se ”vanha naarasteeri”…
838/3 Koppelo ja 840/2 akkateeri.
841 Riekko Lagopus lagopus I Täyttänyt G.W. Forssell, Lyseo 1892. Tällä numerolla on ollut alun perin kaksi lintua. II Lyseon Esikko-kerhon syyslukukauden 1902 kirjausten mukaan kerhossa on täytetty muun muassa metsäkana. Se on poistettu jo muinoin.
842 Riekko Lagopus lagopus III 1933 Oulu, kevätpukuinen, täyttänyt Aarne Hellemaa, Lyseo 1933. Lagopus albus.
Riekot 841/1 ja 842.
843 Kiiruna Lagopus mutus ♂ Ehkä Aarne Hellemaan täyttämä, 100 mk, Lyseo 1934.
844 Korpimetso Tetrao urogallus x Tetrao tetrix Ukkoteeren ja koppelon risteymä. Täyttänyt Aarne Hellemaa,140 mk, Lyseo 1929.
845 Peltopyy Perdix perdix I ♀ 1888, täyttänyt G.W. Forssell, Lyseo 29.10.1890. Perdix cinerea, 8 mk, Lyseon luetteloihin 1892. II Kokoelmissa on myös käväissyt Esikko-kerholaisten täyttämä peltokana (syyslukauden 1902 kirjaus Esikon arkistoissa).
846 Fasaani Phasianus colchicus ♂ 20.12. 1928 Vanaja, Harviala, täyttänyt E.W. Suomalainen, 250 mk, Lyseo 1929. Metsästysfasaani, Phasianus colchicus torquatus.
847 Kalkkuna Meleagris gallopavo ♀, 25 mk, Lyseo 1918, poistettu 1946 (koin syömä).

2599 Helmikana Numida meleagris Täyttänyt Aarne Hellemaa, Lyseo 14.12.1938. Helmikanan alkuperäinen levinneisyysalue on Saharan eteläpuolella Afrikassa, mutta sitä on tarhattu pitkään muun muassa Keski- ja Etelä-Euroopassa. Lyseon linnun alkuperää ei tiedetä, mutta koska näitä nyt ei juuri ole liikkeellä, se lienee samaa perua kuin Oulun luonnonhistorialliselle museolle v. 1938 lopulla Turusta saatu helmikana (Kaarlo Metsävainio, Oulun luonnonhistoriallisen museon lintu- ja imettäväisuutuuksia, Luonnon Ystävä 1/1939). Hellemaa täytti tälle museolle suuren joukon eläimiä aikoinaan.
2599 Helmikana.

2 kommenttia:

  1. Varsin ilmeikäs on tuo helmikana :)
    Mutta on sulla tottavie hommaa tuossa. Ja on tainneet keppostella oppilaat ennenkin, kun pöllö pantiin gerbiilin löylytettäväksi...

    VastaaPoista
  2. Helmikana epäilee selvästikin jotain... Menihän tuossa kotvanen.

    VastaaPoista