perjantai 17. marraskuuta 2017

Oulun Lyseon linnut IV. Kurki, rantakanat, kahlaajat, sorsalinnut, lokit ja tiirat ja kihut, uikut, kuikkalinnut, ruokklinnut ja kolibrit.

Tämä on viimeinen Oulun Lyseon lintukokoelmaa käsittelevä sarjan osa; seuraavaksi tulee muita eläimiä. Aikaisemmat jutut Oulun Lyseon luonnonhistoriallisista ja maantieteellisistä kokoelmista ovat luettavissa täällä.

Numero nimen edellä = linnun numero viimeisimmässä kokoelmaluettelossa.

Nimet: Ensin nykyinen suomalainen, sitten nykyinen tieteellinen nimi. Myös eri kokoelmaluetteloissa mainitut vanhat nimet on mainittu.

Hankinta-aika: Kokoelmaluetteloihin merkityt hankinta-aika -tiedot ovat usein ristiriitaisia. Merkintä on tällöin esim. ”Lyseolle 15.9.1892, Lyseon kirjoihin 1894”. Jos luetteloissa on vain yksi hankinta-aikatieto, se on merkitty esim. ”Lyseo 1894”.

Paikkakunta = missä lintu on tapettu tai muuten saatu täytettäväksi.Täyttäjä mainittu jos on tiedossa. Uppsalalainen Skandinaviska Naturaliemagasinet -täyttämö merkitty täyttäjäksi, jos linnun jalustassa on sen nimellä varustettu etiketti tai linnun jalusta on tunnistettavissa sen perua olevaksi.Roomalaisilla numeroilla (I, II, III jne.) on merkattu saman lajin eri yksilöt.848 Kurki Grus grus I Oulu 1893, Lyseo 1894. Grus communis. II lahjoittanut Pentti Huhtala 2.3.1957.
849 Nokikana Fulica atra ♀, Skandinaviska Naturaliemagasinet, Lyseo 1898.
850 Liejukana Gallinula chloropus ♂, toukokuu 1915 Kempele, agronoomi A. Peltovuoma lahjoittanut Lyseolle 1915, täyttänyt H. Kesti.
850 Liejukana Gallinula chloropus
851 Ruisrääkkä Crex crex 11.5.1892 Upland, Ruotsi, Skandinaviska Naturaliemagasinet, Lyseo 1893. Ortygometra crex.
851 Ruisrääkkä Crex crex
852 Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus I Koneseppä Starck lahjoitti töyhtöhyypän 1891–1892, mutta Eläinkokoelman luettelo1904 eivätkä muutkaan varhaisimmat kokoelmaluettelot töyhtöhyyppää mainitse. Vanellus cristatus. II Kokoelmassa nyt oleva lintu on Kempeleestä, Lyseo 1914.
 852 Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus, 854 tylli Charadrius hiaticola, 2536 tundrakurmitsa Pluvialis squatarola ja 853 kapustarinta Pluvialis apricaria.
853 Kapustarinta Pluvialis apricaria I 5.6.1905 Liminka. Rikki, pois 2017. II 27.9.1882 Parola, Lyseo 1893. Tunturikurmitsa, Charadrius apricarius.
854 Tylli Charadrius hiaticula 17.6.1890 Helsinki, Lyseo 1892.
855 Karikukko Arenaria interpres ♂, lyseolletuloaikaa ei tiedetä, tapettu Porkkalassa 1890. Lyseolle varmaan 1800-luvun lopulla. Strepsila interpres.
856 Meriharakka Haematopus ostralegus 3.8.1877 Skåne (Skoone), Ruotsi, luultavasti Skandinaviska Naturaliemagasinet -täyttämön perua, tullut Lyseolle G.W. Forssellilta ensimmäisen lintulähetyksen mukana 29.10.1890, 6 mk, Lyseon kirjoihin 1892. Kokoelman toiseksi vanhin lintu.
2536 Tundrakurmitsa Pluvialis squatarola Lahjoittanut 3.-luokkalainen A. Lukka 9.10.1937. Rantakurmitsa.
857 Suosirri Calidris alpina Nuori lintu, kuoriutumisvuotensa syksyllä kuollut ♀, 27.8.1890 Jyväskylä, täyttänyt G.W. Forssell, Lyseo 29.10.1890 Tringa alpina, 4 mk, kirjattu kokoelmaluetteloihin vasta 1899. Suosirriäinen.
858 Pikkusirri Calidris minuta Nuori lintu, kuoriutumisvuotensa syksyllä kuollut, 16.8.1890 Sipoo, Lyseo 1892. Pikkusirriäinen, Tringa minuta.
859 Valkoviklo Tringa nebularia 5.6.1891 Helsingin pitäjäs, Lyseo 1892. Valkea vikla, Totanus glottis.
860 Punajalkaviklo Tringa totanus 10.8.1891 Öland (Öölanti), Ruotsi, Skandinaviska Naturaliemagasinet, Lyseo 1902. Punajalkavikla, Totanus calidris.
861 Liro Tringa glareola ♂ 22.4.1899 Italien (Italia), Skandinaviska Naturaliemagasinet, Lyseo 1902. Totanus glareola. Rikki, pois 2017.
862 Rantasipi Actitis hypoleucos 2.7.1892 Upland, Ruotsi, Skandinaviska Naturaliemagasinet, Lyseo 1893. Tringa hypoleucos.
863 Suokukko Calidris pugnax ♂ 25.6.1891 Kirkkonummi, Lyseo 1892. Machetes pugnax, Philomachus pugnax.
863 Suokukko Calidris pugnax

864 Kuovi Numenius arquata 25.4.1893 Helsinki, Lyseo 1894. Numenius arcuatus, Numenius arcuata.
865 Pikkukuovi Numenius phaeopus 25.6.1893 Porkkala, Lyseo 1894.
865 Pikkukuovi Numenius phaeopus ja 864 kuovi Numenius arquata.Ei numeroa Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus Hailuoto, täyttänyt Aarne Hellemaa, Lyseo 1949.
866 Lehtokurppa Scolopax rusticola ♂, Skandinaviska Naturaliemagasinet, Lyseo 1898.
Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus, 867 taivaanvuohi Gallinago gallinago ja 866 lehtokurppa Scolopax rusticola.
867 Taivaanvuohi Gallinago gallinago Ainoa maininta on lyijykynälisäys Luettelo 1935:ssä, joten Lyseolle viimeistään 1934. Telmatias gallinago, Capella gallinago.
868 Alaskanmeriharakka Haematopus bachmani Pohjois-Amerikan Tyynenmeren-rannikon lintu. Koulun vahtimestari V. Huotari lahjoitti Lyseolle 1914 nahan, mikä täytettiin sittemmin.
2446 Vesipääsky Phalaropus lobatus Lyseo 1936. Rikki, pois 2017.
869 Laulujoutsen Cygnus cygnus I Aikuinen ja II nuori, Oulun lääni, Lyseo 1894. H.S. Zidbäckin perilliset lahjoittivat täytetyn joutsenen 1894–1895. Cygnus musicus.
870 Metsähanhi Anser fabalis) Oulun lääni, Lyseo 1899. A. arvensis, A. segetum.
871 Merihanhi Anser anser 24.4.1934 Lumijoki, täyttänyt Aarne Hellemaa, 175 mk, Lyseo 1934. Ei poistomerkintää, mutta ei ole enää kokoelmassa. Harmaa hanhi, Anser cinereus.
872 Kiljuhanhi Anser erythropus I Suomen Lappi, oppilas L. Rehnbäckin lukuvuonna 1897–1898 lahjoittama hanhi (Anser minutus) on koin syömänä poistettu ennen vuotta 1934. II Kokoelmassa nykyisin oleva kiljuhanhi on peräisin Limingasta, lahjoittanut G.W. Pentzin 1920. Pentzin lahjoitti 1920 useita lintuja Lyseolle, joten ampumisvuotta voi vain arvailla.
872 II-Kiljuhanhi Anser erythropus.

873 Sepelhanhi Branta bernicla 20.5.1890 Porkkala, Lyseo 1892. Anser bernicla.
874 Lapasorsa Anas clypeata ♂ 12.5.1901 Preussi, Skandinaviska Naturaliemagasinet, Lyseo 1902. Spatula clypeata.
875 Jouhisorsa Anas acuta I ♂, Skandinaviska Naturaliemagasinet, Lyseo 1898. Dafila acuta.
3460 Jouhisorsa Anas acuta II Nuori, täyttänyt Erik S. Nyholm, Lyseo 1.3.1958.
876 Haapana Anas penelope I ♂, II ♀ Lyseo 1892. Mareca penelope.
877 Sinisorsa Anas platyrhynchos I joulukuu 1890 Porkkala, Lyseo 1892. II , ilmeisesti joulukuu 1890 Porkkala, Lyseo 1892. Anas boschas.
Sorsa poikineen: 874 lapasorsa-Anas clypeata,  3460 II nuori jouhisorsa Anas acuta, 875/I jouhisorsa-Anas acuta, 876/II haapana-- ja 876/I haapana-Anas penelope, 878/II tavi- ja 878/I tavi -Anas crecca.
878 Tavi Anas crecca I ♀ 20.7.1903 Teisko, Lyseo 1903. II 1892 Raahen seutu, Lyseo 1892. Toisen näistä lahjoitti meijeristi W. Hällberg 1892. III Lisäksi yksi myöhemmin tullut rikkinäinen ♂ ilman löytötietoja, pois 2017.
879 Tukkasotka Aythya fuligula ♂ lääketieteen kand, H. Holck lahjoitti Lyseolle 1892. Jouhisotka, Fuligula cristata.
889 Tukkasotkakoiras ja -naaras Aythya fuligula
880 Lapasotka Aythya marila) ♀ 20.5.1890 Porkkala, täyttänyt G.W. Forssell, Lyseo 29.10.1890 Fuligula marila 9 mk, Lyseon kirjoihin 1895. Lapanarsku, tunturisotka.
881 Pilkkasiipi Melanitta fusca ♂ Helsinki 20.5.1889, täyttänyt G.W. Forssell, Lyseo 1892. Oidemia fusca.
882 Mustalintu Melanitta nigra ♀ Espoo 22.5.1884, täyttänyt G.W. Forssell, Lyseo 29.10.1890 Fuligula nigra 8 mk, Lyseon kirjoihin 1892. Oidemia nigra.
883 Telkkä Bucephala clangula I ♂ 2.5.1893, Lyseo 1894. II ♀ Teisko 29.8.1903, III ♀, Helsinki. Glaucion clangula, Clangula glaucion.
883 Telkkäkoiras ja -naaras Bucephala clangula.
884 Alli Clangula hyemalis I ♂ 1891 Oulu, Lyseo 1892. II ♂ 25.1.1892, täyttänyt G.W. Forssell, Lyseo 1892. Harelda hiemalis.
884 Jompi kumpi alli Clangula hyemalis.
885 Virta-alli Histrionicus histrionicus ♀ 1914 Alaska. Koulun vahtimestari V. Huotari lahjoitti tämän nahan Lyseolle vuonna 1914, minkä jälkeen se täytettiin. Virta-alli ei kuulu Suomen vakiolajistoon. Se on tavattu Suomessa vain kerran. Suomea lähimmät pesimäalueet sijaitsevat Islannissa. Harelda histrionicus, Clangula histrionicus.
886 Haahka Somateria mollissima 3.4.1887 Kökar, Lyseo 1891.
887 Isokoskelo Mergus merganser I ♂ ja II ♀, Lyseo 1893.
887 Isokoskelokoiras ja -naaras Mergus merganser.
888 Tukkakoskelo Mergus serrator I ♀ poikanen selässään, Porsangerfjord (Porsanginvuono, Norja) 23.7.1887, Skandinaviska Naturaliemagasinet, Lyseo 1892. II ♀ ilman jalustaa, ilmeisesti myös Porsangerfjord (Porsanginvuono), Norja 23.7.1887, Skandinaviska Naturaliemagasinet, Lyseo 1892. Pikkukoskelo.
889 Merimetso Phalacrocorax carbo I Ingå (Inkoo) 15.9.1890, täyttänyt G.W. Forssell, Lyseo 1897. II-merimetso oli uinut merirysään Oulun edustalla 14.8.1931. Kaarlo Merikoski lahjoitti sen Lyseolle 21.9.1931.
890 Räyskä Hydroprogne caspia 30.5.1890 Uusimaa Rönnskär (Pihjajakari), Lyseo 1897. Sterna           caspia, Hydroprogne tschegrava.

891 Kalatiira Sterna hirundo ♂ Skandinaviska Naturaliemagasinet, Lyseo 1897
892 Lapintiira Sterna paradisaea ♀ Skandinaviska Naturaliemagasinet, Lyseo 1897. Sterna arctica, Sterna macrura.
890 Räyskä Hydroprogne caspia, 892 lapintiira Sterna arctica ja 891 kalatiira Sterna hirundo.
893 Pikkukajava Rissa tridactyla Kantaluettelo 1973:ssa on maininta ”Oulu 1894 kevättalvi”. Vuosikertomuksen 1893–1894 mukaan sekä lyseolainen E.W. Pentzin että kauppias G. Montin ovat lahjoittaneet Lyseolle pikkukajavan. Lyseolla ei kuitenkaan ole enää yhtään. Kolmivarpainen lokki, Larus tridactylus.
894 Kalalokki Larus canus Eläinkokoelman luettelo 1904:n mukaan Lyseolle on tullut kalalokki 1892, mutta se ei ole enää kokoelmassa, eikä kokoelmaluetteloissa ole poistomerkintääkään.
895 Harmaalokki Larus argentatus 16.3.1898 Bohuslän, Ruotsi, Skandinaviska Naturaliemagasinet, Lyseo 1903.
896 Isolokki Larus hyperboreus I Oulu syksy 1892, oppilas Tornberg lahjoitti Lyseolle 1893. II Toinen on syksyltä 1902. Kuitenkin lyseolainen S. Nordberg on lahjoittanut isolokin vuosikertomuksen mukaan jo 1893–1894. Onko näitä ollut kaksi vai peräti kolme? Kokoelmaluettelossa ei ole poistomerkintöjä yhdestäkään, vaikka yhtään isolokkia ei Lyseolla nykyään ole. Pormestari, Larus glaucus.
897 Selkälokki Larus fuscus 1888 Helsinki, Lyseo 1892.
2880 Naurulokki Larus ridibundus Täyttänyt Erik S. Nyholm, Lyseo 16.9.1946.
897 Selkälokki Larus fuscus, 895 harmaalokki Larus argentatus ja 2880 naurulokki Larus ridibundus.
898 Merikihu Stercorarius parasiticus Syyskuu 1890 Porkkala, Lyseo 1892. Suippopyrstöinen räiskä, Lestris parasiticus.
Ei numeroa Leveäpyrstökihu Stercorarius pomarinus Eläinkokoelman luettelo 1904:n mukaan marraskuu 1902 Simo. Myöhemmissä luetteloissa ei ole mitään merkintöjä, joten poistettu jo 1900-luvun alkuvuosikymmeninä, ei siis kokoelmassa enää.
899 Silkkiuikku Podiceps cristatus ♂ Porkkala 16.5.1890, Lyseo 1892. Silkkikuikka.
900 Mustakurkku-uikku Podiceps auritus I Nuori ♀, 1.6.1878 Öland (Öölanti), Ruotsi, Skandinaviska Naturaliemagasinet, Lyseo 1892. II ♂ heinäkuu 1888, Skandinaviska Naturaliemagasinet, Lyseo 1902.
900 Mustakurkku-uikku koiras ja nuori naaras Podiceps auritus.
901 Kuikka Gavia arctica I ♂ Lyseo 1892. Colymbus arcticus.
2598 Kuikka Gavia arctica Täyttänyt Y.A. Timonen, 4.7.1934. Toimittaja Olavi Halonen lahjoitti siivet levälleen täytetyn kuikan 1938–1939.
901 Kuikka Gavia arctica.

902 Kaakkuri Gavia stellata
902 Kaakkuri Gavia stellata ♂, täyttänyt G.W. Forssell, Lyseo 29.10.1890 Colymbus septentrionalis 9 mk, Kantaluettelo 1973:ssa Lyseo 1892. Colymbus lumme.

Ruokkilinnuista (alla) on juttua myös tässä kirjoituksessa.

903 Pohjankiisla Uria lomvia I Alaska, koulun vahtimestari V. Huotari lahjoitti tämän nahan Lyseolle vuonna 1914, minkä jälkeen se täytettiin. Uria arra. II 1902 Pudasjärvi, täytettynä ilman jalustaa.
Pohjankiislan nykyinen tieteellinen nimi on Uria lomvia; Uria lomvia arra on pohjankiislan Tyynenmeren pohjoisosissa Sahalinilta Aleuteille ja Kaakkois-Alaskaan pesivästä alalaji. Alaskan perua oleva kiisla on tätä alalajia. Pudasjärvinen taas kuuluu Atlantin pohjoisosien ja Pohjoisen Jäämeren länsiosia asuttavaan Uria lomvia lomvia -nimialalajiin.
Pohjankiisla ei pesi Suomessa ja on meillä erittäin harvinainen vierailija. Marraskuulta 1902 tammikuulle 1903 Suomessa tavattiin kuitenkin peräti 58 pohjankiislaa, jolloin voimakas talvimyrsky nakkoi pohjankiisloja kauas Jäämereltä. Pohjois-Pohjanmaalla pohjankiisloja löytyi Pohjois-Pohjanmaan Lintutieteellisen yhdistyksen PPLY:n arkistosta neljä, joista yksi 1.12.1902 Pudasjärvi, Livojoki (J. Mäntyjärvi). Lyseon pudasjärvinen pohjankiisla on epäilemättä tuon myrskyvaelluksen peruja, mutta onko se tuo Livojoen lintu, ei tiedetä.
Oulun Lyseon ruokkilinnut. 907 Pikkukiislanen Aethia pusilla Alaskasta vuodelta 1914, 904 riskilä,/II Alaskasta 1914, 904/I riskilä 1892 Cepphus grylle, 906 lunni Fratercula arctica Färsaarilta 1890, 904 ruokki Alca torda Tukholman saaristosta 1892, II-pohjankiisla Uria lomvia lomvia Pudasjärveltä 1902 (ks. lintuluettelo 903) ja I-pohjankiisla Uria lomvia arra Alaskasta vuodelta 1914.
904 Riskilä Cepphus grylle I Lyseo 1892. II ♂ 1914 Alaska. Koulun vahtimestari V. Huotari lahjoitti tämän nahan Lyseolle täytettäväksi vuonna 1914. Punajalka-kiisla, Uria grylle.
905 Ruokki Alca torda ♂ 8.6.1892 Stockholm skärgård (Tukholman saaristo), Ruotsi, Lyseo 1893.
906 Lunni Fratercula arctica11.7.1890 Färsaaret, Lyseo 1893. Mormon arcticus.
907 Pikkukiislanen Aethia pusilla 1914 Alaska. Koulun vahtimestari V. Huotari lahjoitti tämän nahan Lyseolle vuonna 1914, minkä jälkeen se täytettiin. Kantaluettelo 1973:ssa lukee ”Peräjalkainen (Alaska)”.
908 “Sälönokkainen (tuntematon)”, lukee Kantaluettelo 1973:ssa; numero 908 löytyy naarastelkän jalustasta. katso 883 III-telkkä.
909 Kaksi täytettyä kolibria, sateenkaarikolibri Coeligena iris ja sinileukakolibri Chlorostilbon notatus Etelä-Amerikasta, lasivitriinissä. Lahjoittanut luutnantti V. Lappalainen 1933.

4 kommenttia:

 1. Vai peräjalkainen :D Naurulokilla aika veikeä asento täytetyksi linnuksi.
  Nimiä on ajan saatossa muuteltu varmaan ihan syystäkin, mutta jäin miettimään, miksiköhän vikla on muutettu vikloksi. Pelkkä yhden kirjaimen ero. Lapanarsku olis ollu sitäpaitsi hieno nimi!

  VastaaPoista
 2. Luepa tuo "Kun mennyt sukupolvi linnunnimiä uudisti" http://koti.netplaza.fi/~eikka/linni.htm

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiintoisaa! (Ja paljolti varmaan melko turhaa...)
   Harmitti, kun "käytössä olleita ja ehdotettuja linnunnimiä" -linkki ei toiminutkaan.

   Poista
 3. Lukija Keski-Suomesta lähetti sähköpostia:

  "Hei,Kiitokset tästä! Olen pitänyt yllä listaa Keski-Suomen ensihavainnoista kaikille lajeille (http://ksly.net/havainnot/lajien-ensihavainnot-keski-suomessa/). Löysin jutustasi suosirrin Jyväskylästä, jonka saattoi tulkita meidän varhaisimmaksi tiedossa olevaksi. Naputtelin havainnon myös Tiiraan. t. XXXXX"

  Kun tietoa on, se kannattaa panna julki. Arvelen, että muillakin vanhoilla kouluilla on vastaavankaisia kokoelmia ja kokoelmaluetteloita kuin Oulun Lyseolla.

  VastaaPoista